Krepšelis
Susisiekite

Į klausimus atsakome telefonu:

+370 643 22220

arba el. paštu:

[email protected]

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra juridiškai šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo ir pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, įsigyjant prekes internetinė parduotuvėje www.diamante.lt (toliau – pardavėjas).

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.


2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą”


3. Pardavėjo teisės

3.2. Jei pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus(pvz. nepasiema užsakytų prekių, neapmoka) , pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba kai kuriais atvejais panaikinti pirkėjo paskyrą.

3.3. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu pirkėjas, nesumoka už prekes arba neatsiima prekės per 5 (penkias) darbo dienas, nebent abi šalys susitaria kitaip.

3.5. Visus pranešimus tarp šalių siųsti pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


4. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes, pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per penkias darbo dienas, jei pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.5. Jei pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, pardavėjas neatsako jeigu prekės pristatymas vėluos.

4.7. Pardavėjas pateikia prekes pirkėjui nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4.8. Visais atvejais pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl pirkėjo kaltės arba dėl nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.10. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve, pranešdamas apie tai pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose dėl daiktų keitimo ir grąžinimo tvarkos, taip pat jei sutartis sudaryta dėl nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų, kurių sąrašas nustatytas mažmeninės prekybos taisyklėse. Prekė negražinama, jeigu buvo sugadinta arba iš esmės pasikeitė jos išvaizda, taip pat jeigu ji buvo naudojama.

5.3. Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.4. Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti internetinėje parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.


6. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

6.1. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

6.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas, telefono numeris ar vardas, pavardė.

6.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

6.5. Pirkėjas atsako už veiksmus, tyčia ar netyčia atliktus naudojantis internetine parduotuve.

6.7. Prekių pristatymo pirkėjui metu pirkėjas privalo kartu su pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

6.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


7. Prekių kaina, apmokėjimas, pristatymas ir garantinės sąlygos.

7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš jo pasirinktų būdų:

7.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.2.2. Per Paysera mokėjimo sistemą.

7.2.3. Per Stripe mokejimo sistemą.

7.2.4. Apmokėjimas pardavėjui arba kurjeriui prekių pristatymo metu.

7.3. Tik gavęs apmokėjimą už prekes arba pirkėjui patvirtinus užsakymą (taikoma kai pirkėjas pasirenka atsiskaitymą pristatymo metu), pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

7.4. Pardavėjas visoms suteikia iki 10 metų galiojančią kokybės garantiją. Garantija galioja, numatyta atitinkamų teisės aktų.

Geriausią naršymo patirtį užtikrina tinklapyje naudojami slapukai.